ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Godt nytt spilleår 2019!

Vi håper alle har hatt en fin juleferie og er klare for nye toner!

Korpsåret starter med første fellesøvelse 8. januar. Hovedkorpset øver fra 18.00 - 20.15, aspiranter fra 18.00 - 19.00 og juniorer fra 19.00 - 20.15.

Først enetime blir henholdsvis 8. eller 9. januar. Det er samme tid for enetimene som for høstsemesteret dersom ikke annet er avtalt med instruktør.

Gi tilbakemelding i Spond dersom du ikke kan komme på fellesøvelsene. Dersom du er forhindret fra å komme på enetimen er det viktig å gi beskjed direkte til instuktør.

Husk å møte opp i god tid til øvelsen :)