ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Viktige datoer 2019

Her er viktige datoer for våren 2019. Vi fyller på listen etter hvert som vi får avklart flere arrangement. Nærmere informasjon om det enkelte arrangenmentet kommer når datoen for arrangementet nærmer seg.

 • Første fellesøvelse 8. januar
 • Første enetime 8. eller 9. januar
 • Seminar og sosialt arrangement 19. januar
 • Årsfest og spilling ved åpning av Årvoll flerbrukshall 12. februar
 • Årsmøte 26. februar
 • Distriktsmesterskap Lørenskog 23. mars
 • Loppemarked 30. og 31. mars (og rigging 29. mars)
 • Spilling ved Årvollskogen 1. mai
 • Spilling i "barnetog" for småskolen og barnehagene i nærmiljøet 16. mai
 • Spilling i byen og i nærområdet 17. mai
 • Mandag 20. mai: Konsert i Kanonhallen på Løren (hovedkorpset)
 • Lørdag 2. juni: Kretsstevne på Sinsen (alle)
 • 18. juni: Sommeravslutning 
 • Sommertur hovedkorpset 25. - 30. juni