ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Dette er ÅSM

Korpset har medlemmer fordelt på musikanter i hovedkorpset, juniorer og asprianter.

Samspill
Hver tirsdag har korpset fellesøvelse på Årvoll skole i lekesalen i midtbygningen fra klokken 18:00 til 20:15. Aspriranter spiller fra 18:00 til 19:00 og juniorer fra 19:00 til 20:00.

Nye medlemmer
Nye medlemmer er velkomne når som helst! Ta kontakt med en i styret eller kom innom korpsrommet en tirsdag mellom kl. 18.00 - 20.00 så hjelper vi deg så godt vi kan.

Valg av instrument
Først og fremst tar vi hensyn til dine ønsker når det gjelder valg av instrument, men vi må også ta hensyn til sammensetningen av instrumenter i korpset slik at vi får en fornuftig balanse. Dersom du ikke blir tilfreds med det instrumentet du har valgt, kan du bytte instrument ved en senere anledning.

Når du begynner i korpset
Først starter du som aspirant. Onsdag er det enetimer for hver enkelt med egen instruktør. For de yngste kan det avtals at dette skjer i AKS-tiden. I tillegg har aspirantene fellesøvelse tirsdager mellom kl. 18:00 - 19.00.

Når du har blitt godt kjent med instrumentet ditt, har deltatt i aspirantsamspill en stund, behersker elementær noteforståelse og er klar for nye utfordringer, er tiden kommet for å starte i joniokorpset og etter hvert i hovedkorpset. Det er korpsets dirigenter som avgjør når tiden er moden for dette. Som musikant i junior- og hovedkorpset fortsetter du også med spilletime hos en instruktør hver onsdag.

Kontingent
Kontingent faktureres hvert halvår, vår- og høst-semester i henhold til følgende satser:

- Fullt medlem: Kr 250,- pr. mnd. (Kr 1.500,- pr. semester)
- Aspirant: Kr 216,- pr. mnd. (Kr 1.300,- pr. semester)

Det gis søskenmoderasjon på Kr 100,- pr. semester fra og med søsken nummer to i korpset.

Kontingenten dekker:
- Lån av uniform
- Lån av instrument og notestativ
- Instrumentrekvisita som fliser, olje, pusseutstyr etc.
- Lån av notehefter til enetimer
- Lån av noter til samspill
- Enetimer med profesjonell instruktør
- Fellesøvelser, seminar, stevner, konserter og andre spilleoppdrag.

Korpsstevner og -turer
Årvoll skoles musikkorps deltar på korpsstevner og reiser på ferieturer både innenlands og utenlands. Turene blir sterkt sponset av korpset. Det legges opp til egne turer for hovedkorpset og aspiranter/rekrutter.

Loppemarked
Vi arrangerer loppemarked to helger i året, og dette utgjør hovedinntekten til korpset. I forkant av loppemardedet deler vi ut "loppelapper" i nabolaget og samler inn lopper. Under selve loppemarkedet gjør vi en god fellesinnsats på et livlig loppemarked. Her jobber barn og voksne sammen og dette er både sosialt og morsomt.

Spilleoppdrag
Korpset har faste spilleoppdrag blant annet 1. mai, 16. mai, 17. mai, julegrantenning etc. I tillegg gjennomføres konserter og andre spilleoppdrag ofte sammen med andre korps.

Korpsets styre og verv
Årvoll skoles musikkorps drives av et styre bestående av korpsforeldre. Musikantene har en egen tillitsvalgt. I tillegg har vi verv utenfor styret med ansvar for blant annet uniformer, noter, loppemarked, turer, valg, og arrangementer.