ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Juniorer

Juniorer er musikanter som har spilt en stund, men som ikke er tatt opp i hovedkorpset enda.

Juniorer øver på tirsdager fra 19.00 - 20.15.

Juniorinstruktør er Marte Setsaas.

Juniorkontakt er Siv Hege Ringøen.