ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Styret

Følgende personer er valgt inn i styret for denne perioden:

   

Funksjon  Navn  E-post  Tlf 
Styreleder   Jan-Tore Marienborg   jan-tmar@online.no   917 89 175  
Kasserer   Inger Storås   storas.inger@gmail.com    
Styremedlem   Sissel Woxholt   korpset@online.no   924 63 556  
Styremedlem   Siv Hege Ringøen   sivringoen@gmail.com   988 11 070  
Styremedlem   Trygve Iversen   trygve.iversen@no.abb.com   916 76 478