ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Styret

Følgende personer er valgt inn i styret for denne perioden:

   

Funksjon  Navn  E-post  Tlf 
Styreleder   Jan-Tore Marienborg   jan-tmar@online.no   917 89 175  
Kasserer   Inger Storås      
Styremedlem   Frode Grytten      
Styremedlem   Elisabeth Øiestad      
Styremedlem   Lars Kristiansen