ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Mange nye aspiranter i korpset

Noen av de nye aspirantene var med korpset på 1.mai.

16 nye aspiranter meldte seg inn i korpset tirsdag 28. april da det var foreldremøte for aspirantene. I uka før var det tre nye aspiranter. Det har vært stor interesse etter konserten som en gruppe musikanter fra korpset holdt for elevene i april. Nå er det 23 aspiranter i korpset og det er kjempeflott. Noen har allerede fått uniform og instrument. Mange flere får instrumenter på tirsdag. Velkommen til dere alle - vi gleder oss til mange gode opplevelser sammen i korpset.

Her er litt mer informasjon til aspirantene fra styret:

Hei alle nye aspiranter og aspirantforeldre!

Det var en glede å møte alle dere nye aspiranter og aspirantforeldre på tirsdag! Styret har nå brukt uka på å registrere, planlegge og koordinere alt som skal skje førstkommende tirsdag og fremover. Vi ble kjempeglad for at det kom så mange, men også derfor har det tatt litt tid å få oversikt.
For det første er det mange instrumenter som skal deles ut. Vår materialforvalter Jan-Tore Marienborg har sett over alle instrumenter vi har og mener at vi antageligvis skal klare å gi alle instrumenter på tirsdag. Men vi må ta et lite forbehold ettersom det kom så mange.

Fordi det er mange som skal ha instrument på samme tid er vi nødt for å dele opp tirsdagen som kommer. Det har også kommet en mail fra Superinstruktørene om dette tidligere. Her er en utdyping av oppmøtetidspunkt:

Oppmøte kl 17.40 for de som skal spille tromme (for utdeling av padder og trommestikker).

Oppmøte for alle blåserne kl 18.15. (altså alle dere andre utenom trommer)  Vi trenger litt tid for å gi grunnleggende instruksjon i håndtering av instrumenter samt evt. diskusjoner rundt instrumentvalg.

Vedr sommertur: Vi må dessverre beklage at vi på tirsdag sa ja på spørsmål om aspirantene kunne være med på korpstur til Bø. Fordi det kom så mange, er det dessverre ikke nok sengeplasser og fristen for å melde inn deltagere har gått ut. Vi er veldig lei oss for denne "forlovelsen", men styret vil forsøke å få til en egen aspiranttur på høsten.
De 4 aspirantene som var medlemmer før tirsdag, har mulighet til å være med på turen.

Til slutt en liten info om ansvarsfordeling i styret. Trygve Iversen er leder og har det overordnede ansvar. Mette Elise Nordrik har ansvaret for instruksjon (i samarbeid med Superinstruktørene). Jeg har ansvar for å sende ut informasjon, og Jan-Tore Marienborg har ansvar for intsrumentene og materiell. Bente Bø er kasserer. Så utover vil dere motta info fra litt forskjellige personer i styret. Bare send mail eller ring hvis det er noe dere lurer på.

Så vil vi informere om vår hjemmeside. Der legges det ut kontaktinformasjon, aktivitetskalender, etc. Det er Beate Thoresen som har ansvar for oppdatering av denne. Hun er også kontaktperson for aspirantene. Så kontakt også henne hvis det er noe dere vil spørre om.

Det vil i kommende uke komme mail om 13. mai og 17. mai.

Ha en god uke!

På vegne av styret i Årvoll skoles musikkorps
Eva Eggereide