ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Øving for korpset starter i august

Første fellesøving for korpset blir 25. august. 

Første indivuelle time blir 2. september. Tidene for de individuelle spilletimene vil bli oppdatert. 

Vi gleder oss til å se alle igjen.