ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Takk til Terje

Terje Grøndahl har sluttet som dirigent i Årvoll Skoles Musikkorps etter 6 års aktiv innsats. Styret og musikanter var samlet tirsdag 28. april for å takke Terje for alt han har gjort for korpset. Terje oppfordret alle de aktive i korpset til å fortsette gjennom ungdomstiden og til å ta godt imot de nye aspirantene.