ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Årsmøte tirsdag 27. februar 2018

Årsmøte avholdes på Årvoll skole kl 18.00.

Foreldre/foresatte, gjester invitert av styret og musikkorpsets medlemmer kan delta på årsmøtet. Foreldre/foresatte og medlemmer som har fylt 15 år har tale-, forslags- og stemmerett. Det avgis kun en stemme per medlem. Medlemmer som ikke har fylt 15 år har tale- og forslagsrett. Stemmer kan fremmes skriftlig dersom man ikke kan delta på årsmøtet.

Korpset trenger engasjerte foreldre for å sikre den videre driften av korpset, og det er viktig at minst en foreldre/foresatt fra hver familie møter.

Styret trenger flere medlemmer. Det er viktig for korpsets drift at vi kan få med flere foreldre i styret - jo flere vi er til å dele på arbeidet, dess mindre arbeid blir det på hver enkelt. Det er fortsatt mulig å melde seg til styret og de ulike komiteene - ta kontakt med valgkomiteen eller en av oss i styret dersom du har spørsmål eller vil melde din interesse.

Se for øvrig agenda for årsmøtet, årsberetning samt innstilling til frivillige komiteer og styret utsendt pr e-post.

Velkommen!