ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

Sommerfest 12. juni

Velkommen til sommerfest tirsdag 12. juni!

Korpsmedlemmene møter til vanlig tid og har øvelse kl. 18.

Foreldre inviteres fra 18.45 til sommerkonsert med aspiranter, juniorer og hovedkorps.

Det blir servering av kaffe og kaker samt informasjon om sommerens korpstur for hovedkorpset.

Nye aspirantforeldre inviteres til informasjonsmøte kl. 18. Styreleder vil da informere om korpset og hva vi driver med.

Velkommen!