ÅRVOLL SKOLES MUSIKKORPS

"Lille 17. mai" - spilling på skolen 16.mai

Korpset skal spille og marsjere i toget for barnehager og første- til fjerdeklasse onsdag 16. mai. Dette gjelder hele korpset (aspiranter, juniorer og hovedkorps). Kun hovedkorps og de som har spilt på marsjøvelsene spiller.

Antrekk: Full uniform. Musikantene på AKS kan skifte på skolen ca kl 08.15 før de går til første time. De eldre kan skifte på korpsrommet (guttene) og i garderoben ved lekesalen (jentene). Minn barna på å passe godt på uniformen så ikke noe blir borte! Fint om de har en navnet bag e.l. til å legge uniformen i.

Oppmøte på korpsrommet 09.45. Korpset skal være ferdig oppstilt 10.15.